Vad är panikångest och hur behandlas det?

Varje år skänker vi miljontals kronor till forskning. Det gör att forskarna kan hitta fantasatiska mediciner men även få en ökad kunskap om olika sjukdomar och tillstånd.

Idag vet vi exempelvis betydligt mer om panikångest än vad vi gjorde för bara ett par år sedan. Psykratin är kanske den del inom sjukvården som revolutionerats mest när det gäller behandlingar. Då kommer vi såklart till frågan, vad är panikångest? Panikångest är en akut känsla av ångest. Känslan är så stark att den ofta ger fysiska bieffekter. Vissa upplever att de har problem med hjärtat medan andra får lindrigare symptom som svettningar. Oavsett vilka symptomen personen drabbas av är panikångest en fruktansvärd upplevelse. Forskningen har inte exakt kunnat påvisa vad det är som utlöser attackerna. Däremot vet vi att det ofta är negativa känslor som ligger bakom attackerna. Det kan vara stress, sorg eller drepression.
huauua

Även om det är en lång väg tillbaka så finns det idag behandlingar som lindrar och motverkar attackerna. Den första attacken är alltid värst eftersom det är en ny erfarenhet. Genom terapisamtal kan du övervinna de obefogade rädslorna och få hjälp med olika avslappningsövningar. Vården utvecklas ständigt och lösningar anpassas efter individen. Kollektiva behandlingar är borta och individen är i centrum. Forskningen har gett reultat och nya metoder testat med framgång. Kanske kan vi inom en snar framtid garantera att panikångest är helt borta?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *